Električar Beograd, popravka električnih instalacija, montaža elektro ormana, ispitivanje i zamena osigurača, ostale manje električne popravke.
Električar Beograd, popravka električnih instalacija, montaža elektro ormana, ispitivanje i zamena osigurača, ostale manje električne popravke.
MONTAŽA ELEKTRO ORMANA

Montaža novog elektro ormana sa ugradnjom automatskih osigurača

Priključivanje razvodnog ormana je početni korak u pravilnom i kvalitetnom postavljanju električnih instalacija u privatnom ili poslovnom prostoru.
Električni razvodni orman ili razvodna kutija je mesto gde napon dolazi iz spoljašnjeg izvora i mesto gde se električna energija distribuira.

Razvodna kutija je glavni element za distribuciju električne energije kroz vaš prostor. Nepravilno postavljena razvodna kutija će dovesti do električnih problema u c i velom prostoru .

Izrada i povezivanje razvodne kutije se vrši prema izrađenoj skici. Skica za razvodni orman i električnu energiju u prostoru radi se na osnovu dva kriterijuma: (A) prostornih kriterijuma i (B) električnih kriterijuma.

Povezivanje prekidača u razvodnoj kutiji

Prekidači nam omogućavaju da uključimo ili isključimo određeni električni uređaj sa nekoliko različitih mesta.
Postavljanje električnih instalacija i naizmeničnih prekidača prepustite profesionalcima. Profesionalni električar će vam pomoći da odaberete najbolje opcije za vašu električnu instalaciju.
Radovi će biti obavljeni uz veliko znanje i iskustvo uz korišćenje profesionalnih alata i kvalitetnih materijala.
Nakon ugradnje prekidača u razvodnu kutiju, električar će proveriti električne instalacije, funkcionalnost prekidača, kao i samu razvodnu kutiju.

elektricar Beograd

Garantujemo kvalitet naših elektro radova

Svesni smo da je kvalitet našeg rada naša najbolja referenca.
Zato je visok kvalitet izvedenih elektroinstalacijskih radova standard kom uvek težimo. Pri tome, nije bitno da li vam je potreban samo manja popravka vaše električne instalacije, kompletna adaptacija dotrajalih instalacija ili nešto treće – naši električari   su vam uvek na raspolaganju.

Za naš rad Vam dajemo garanciju da je sve urađeno po najvišim standardima i pravilima struke.